Home > Waar sta jij over 10 jaar?

Waar sta jij over 10 jaar?

Af en toe komen we ze tegen. Mensen met een vers diploma op zak die precies weten wat ze willen. We hebben het dan niet alleen over je eerst baan na je studie, maar over een carrière en een loopbaandoel op de lange termijn. Hoe ziet jouw baan er bijvoorbeeld uit als je tien jaar verder bent?

Het is een feit dat veel mensen die na hun opleiding op zoek gaan naar de eerste baan, nog geen vastomlijnde ambities hebben voor de toekomst. Dat is niet gek. Als het om werken gaat is je referentiekader nog beperkt. Toch adviseren we je om in dit stadium al na te denken over de toekomst.

We bedoelen niet dat je nu al moet bepalen hoe je loopbaan er precies moet uitzien.  Vaak is dat ook iets wat je juist niet moet doen. Als je nu als keuzes maakt sluit je vaak ongewild nieuwe ervaringen uit. Ervaringen die juist tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Wat we wel bedoelen is dat je de ervaringen tijdens je studie en bij je eerste werkgever gebruikt om antwoorden te vinden op een aantal basale vragen. Antwoorden die je met enige moeite al wel kunt beantwoorden. Zo zorg je er voor dat je tijdens je loopbaan goede keuzes maakt en uiteindelijk je ambities verder vorm kunt geven. Denk bijvoorbeeld eens na over:

  • Welke onderwerpen vond je interessant tijdens je studie en welke juist niet?
  • Wat boeit je in je huidige functie en wat niet? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?
  • Welke persoonlijke eigenschappen vind je sterk ontwikkeld en welke eigenschappen zou je nog verder willen ontplooien?
  • Kun je jouw sterke eigenschappen in deze functie voldoende kwijt? Biedt de functie voldoende mogelijkheden om je zwakkere eigenschappen verder te ontwikkelen?
  • Is dit een functiegebied waarin je verder wil groeien? Is dit echt wat je het allerliefste doet?

Of zoals Steve Jobs het zou vragen: What makes your heart sing?