Voor wie?

Deze training is bestemd voor leidinggevenden die meer inzicht willen hebben in de talenten en competenties van medewerkers en concrete handvatten hoe ze gericht kunnen werken aan de ontwikkeling van medewerkers.

Inhoud training

In de zoektocht naar talent wordt vaak vergeten dat bezit van talent alleen niet voldoende is om tot goede prestaties te komen. Iemands talenten liggen grotendeels vast, maar persoonlijkheid, intelligentie en ambitie bepalen hoe talent zich in de praktijk manifesteert. Talent is een voorwaarde voor succes, maar zonder de juiste competenties komt een medewerker niet tot prestaties. Ook het omgekeerde is waar. Minder talentvolle medewerkers kunnen van waarde zijn als ze beschikken over de juiste competenties.

Competentiemanagement zorgt ervoor dat je als leidinggevende zicht hebt op de talenten en competenties van je medewerkers en gericht kunt werken aan hun ontwikkeling. Tijdens de training krijg je inzicht in hoe je competentiemanagement effectief inzet als leidinggevende. Je leert hoe het competentieprofiel van een medewerker kan worden vastgesteld, welke sturing nodig is en hoe de competenties verder kunnen worden ontwikkeld.

Na afloop van deze training

  • heb je een goed inzicht in hoe je competentiemanagement effectief inzet;
  • weet je hoe je zicht krijgt op de talenten en competenties van je medewerkers;
  • beschik je over concrete handvatten om gericht te werken aan de ontwikkeling van je medewerkers.

Trainingsdata

De trainingsdag vindt plaats in Villa Klein Heumen, van 09.00 tot 17.00. De trainingsdag wordt opgevolgd met een online follow-up, waarin praktijkcases worden besproken en ervaringen worden gedeeld. Deze online follow-up vindt plaats op genoemde data van 10.00 tot 12.00 uur in de Virtual Classroom van Onsite Academy.

  • 20 november 2020, met online follow-up op 8 december 2020
  • 29 maart 2021, met online follow-up op 13 april 2021
Inschrijven Optie nemen

Praktische informatie

  • De training omvat een trainingsdag en een online follow-up.
  • Locatie trainingsdag: Villa Klein Heumen, Scheidingsweg 111 te Malden.
  • Kosten: 1005 euro inclusief trainingsmateriaal, lunch en drankjes.
  • Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat.
  • Aantal deelnemers: maximaal 8.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 024-6424041 of info@onsite-academy.nl

Bewaar

Inschrijven Coachen op prestatie en gedrag

Andere bekeken ook